Το μαγαζί έκλεισε. 
Πουστριλίκια και σχόλια δεν γίνονται πλέον δεκτά.                        
...Όμως κούφαλοι και κουφάλες εδώ θα διανέμεται εντός ολίγων ημερών το καλό πράμα: 

                    ΜΑΥΡΗ ΦΑΤΡΙΑ 3.0